1 à 50 sur 101

 CITE Ambatolampy -Ambatolampy (Ambatolampy) (Madagascar) [agence]

 CITE Antsirabe -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar) [agence]

  - (Antsirabe II) (Madagascar)

  - (Antsirabe I) (Madagascar)

 DREDD -Vakinakaratra (Antsirabe I) (Madagascar)

 2ADH -Antsirabe I (Antsirabe I) (Madagascar)

 Aina Rano -Antsirabe II (Antsirabe II) (Madagascar)

 Amitié Madagascar France -Antsirabé (Antsirabe I) (Madagascar)

 Aro Velona -Antananarivo Atsimondrano (Antanifotsy) (Madagascar)

 Fenomanana -Ambatolampy (Ambatolampy) (Madagascar)

 ROVA -Ambohimanarivo (Antsirabe II) (Madagascar)

 Association UTDSET - (Antsirabe I) (Madagascar)

 ACAMECA -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar) [siège]

 Atelier Ratsimbazafy -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 Atelier RIVO -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 ASJA -Antsirabe (Antsirabe II) (Madagascar)

 BATILAND -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 BRICOTECH - (Antsirabe I) (Madagascar)

 CARITAS -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 CE LOVA VELU - (Antanifotsy) (Madagascar)

 CISCO Antsirabe I - (Antsirabe I) (Madagascar)

 CISCO Antsirabe II - (Antsirabe II) (Madagascar)

 CISCO Betafo -Betafo (Betafo) (Madagascar)

 Commune de La Possession -Ampitatafika (Antanifotsy) (Madagascar) [agence]

 CR Ambohidranandriana - (Antsirabe I) (Madagascar)

 CR Soanindrariny - (Antsirabe I) (Madagascar)

 CR Ambohibary Sambaina -Ambohibary Sambaina (Antsirabe I) (Madagascar)

 Commune rurale d'Ambohipihaonana -Ambohipihaonana (Ambatolampy) (Madagascar)

 CU Ambatolampy -Ambatolampy (Ambatolampy) (Madagascar)

 CU Antsirabe -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 Région Auvergne -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 Coopérative Soa Iombonana -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 Coopérative VONONA -Antanimandry (Antsirabe II) (Madagascar)

 DERA -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 Diorano WASH - Comité régional Vakinakaratra -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar) [agence]

 Diotontolo -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 DREAP Vakinankaratra -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 DREAH Vakinankaratra -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar) [agence]

 DRPPSPF Vakinankaratra -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 DRSP Vakinankaratra -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 District Antanifotsy -Antanifotsy (Antanifotsy) (Madagascar)

 District Antsirabe II -Antsirabe (Antsirabe II) (Madagascar)

 EAST -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 EC ABHAHAM -Faratsiho (Faratsiho) (Madagascar)

 ESSVA -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 EDBM -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 ECAE -Antananarivo (Antsirabe II) (Madagascar)

 Ese RANOVELONA -Antsirabe vakinankaratra (Antsirabe II) (Madagascar)

 Fekama -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar)

 FERT -Antsirabe (Antsirabe I) (Madagascar) [agence]