1 à 7 sur 7

 AFD -La Habana (Cuba)

 Ambassade de France -La Habana (Cuba)

 Asociacion Cubana de las Naciones Unidas -La Habana (Cuba)

 CARE -La Habana (Cuba)

 CNIRD -Trinidad (Cuba)

 INRH -La Habana (Cuba)

 Municipio Cuidad de la Habana -La Habana (Cuba)