1 à 6 sur 6

 HELVETAS Swiss Intercooperation -La Paz (Bolivie)

 Helvetas -Bamako (Bamako) (Mali)

 Helvetas -San (San) (Mali)

 Helvetas -Berne (Suisse)

 Helvetas -Châtelaine (Suisse)

 Helvetas -Zurich (Suisse) [siège]