1 à 3 sur 3

  . -Colmar (Haut-Rhin/Grand Est)(France)

  . -Antananarivo (Antananarivo I/Analamanga)(Madagascar)

  . -Dakar (Dakar/Dakar)(Sénégal)