retour imprimer

Kòman nou itilize dloComment bien utiliser l'eau educational material , poster, visual aid Oct 2003 ; 18 pages; format: 16 affiches A4 + 2 affiches A3
Ed. CAWST - Calgary Alberta
Downloadable format: PdF (37 780 ko) PdF zippé (30 860 ko)
   Kòman nou itilize dlo - Guide d'utilisation Résumé:
Série de 15 affiches présentant les sources de pollution de l'eau, la bonne utilisation du filtre "canadien" à sable, des bonnes pratiques d'hygiène comme le lavage des mains en vue d'éviter les maladies, le gestion de l'assainissement (latrines).
Resumen:
15 paj/ mini afich prezantasyon dwe itilize pou ti group moun ou endividyèl.materyèl sa a dwe itilize lè Community Steward (CS) ap entwodwi “Filtè Biosand” avek itilizatè yo ou yo ka petèt itilize kòm referans lè yap revizite itilizatè filtè yo.CS la ka chita ou kanpe nan mitan odyans la pandan yap montre foto bagay yo. tèks ekri pou chak paj ap kapab itilize pa CS de fason pou yo ka sonje mesaj KLE e Objektif pou chak paj.Yon fwa ke CS la itilize plizyè fwa, tèks ki ekri ya probableman nou pap bezwen n avantaj. 12 premye paj yo ap itilize pou diskite enpòtans bon dlo, swen sanitè e Ijyèn habityèl. Sa a pral achemine anndan operasyon e system mentnans “Filter BioSand” ki ap explike nan 3 dènye desen yo. Sa ka pran 20-30 minit depandamman de kantite kesyon e konprann Odyans la.

Zouti sa a ka itilize tou pou examine plizyè konsèp nan fason yap itilize dlo an general avèk itilizatè filtè yo. Se ap yon zouti prensypal Pou CS lè yap esplike pwopozisyon bon dlo e filtè.
Educational interest:
A utiliser pour la sensibilisation de la population au respect de bonnes pratiques hygièniques.

Target Audience:

Facilitator / Educator

Keywords:

child (DT) (ET) , disease (DT) (ET) , drinking water (DT) (ET) , hand washing, soap (DT) (ET) , hygiene (DT) (ET) , latrine, toilet (DT) (ET) , potabilisation (DT) (ET)

Country:

Haiti (DT) (ET)

Publishers/Broadcasters:

CAWST - Center for Affordable Water and Sanitation Technologies - Calgary Alberta - Canada
    

CWH - Clean Water for Haiti - Saint Marc - Haiti
    

If there is a broken link, we will be pleased to receive a message: communication@pseau.org

   © pS-Eau 2019